Moja Grecja

Znalezione informacje na temat Zabytki w grecji w serwisie Moja Grecja
(znalezionych rekordów 6)

Życie religijne w Grecji

Główne ośrodki religijne okresu hellenistycznego nie znajdowały się już na terenie Grecji właściwej. Życie religijne koncentrowało się w Aleksandrii, Antiochii czy innych miastach monarchii Seleucydów oraz na terenach Azji Mniejszej.


Grecki teatr w starożytności

Scena teatralna dzięki masowemu odbiorowi sztuk stała się też ważnym miejscem propagandy politycznej i nierzadko trybuną, z której płynęły nowe idee społeczne, polityczne i moralne. Nic więc dziwnego, że literatura V w. p.n.e. to przede wszystkim sztuki teatralne - 3 gatunki dramatu - tragedia, komedia i dramat satyrowy.


Religja Grecka

Do właściwego ukształtowania się religii greckiej doszło prawdopodobnie mniej więcej w okresie IX-VMI/VII w. p.n.e. Olbrzymią rolę w powstaniu kanonu bóstw greckich odegrali dwaj poeci tej epoki - Homer i Hezjod.


Epoka Mykeńska

Życie religijne było w epoce mykeńskiej bardzo już rozwinięte - składano bóstwom ofiary i obchodzono ich święta, nadal jednak nie było budowli sakralnych, miejsca święte i sanktuaria występowały w pałacach.


Grecka komedia

Komedia grecka, również wyrosła z tych samych obrzędów ku czci Dionizosa. W czasie świąt tego boga prawdopodobnie od końca VI w. p.n.e. przyjął się zwyczaj łączenia wesołych piosenek ku czci Dionizosa z przedstawianiem krótkich, żartobliwych scenek rodzajowych.


Patre

Jadąc z Patre w kierunku zachodnio-południowym znajdziemy się poniżej przylądka Arachos (w okolicach wioski ŁAPA), na terenach Elidy. W starożytności teren ten był słabo rozwinięty i państwa Elidy nie odgrywały żadnej prawie roli politycznej.


© 2012-2015